پنج شنبه ، 4 اردیبهشت 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
گروه حقوق جزا و جرمشناسي    

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

1

حسین میرمحمد صادقی

دانشیار

حقوق جزای اختصاصی - حقوق بین الملل کیفری

پیوسته

مدیر گروه

2

محمد علی اردبیلی

استاد

جرم شناسی - حقوق جزای عمومی - حقوق بین الملل کیفری - سمینار

پیوسته

3

لمیاء رستمی تبریزی

استادیار

متون حقوقی - حقوق جزای عمومی - بزه کاری اطفال

پیوسته

4

باقر شاملو

دانشیار

حقوق جزای عمومی - بزه کاری اطفال– سیاست جنایی – حقوق جزای اختصاصی – تاریخ تحولات کیفری

پیوسته

5

علی صفاری

استادیار

جرم شناسی - کیفر شناسی - متون حقوقی

پیوسته

6

جعفر کوشا

دانشیار

حقوق جزای اختصاصی

پیوسته

7

رجب گلدوست جویباری

استادیار

آیین دادرسی کیفری

پیوسته

8

نسرین مهرا

دانشیار

حقوق کیفر کامن لا - متون حقوقی

پیوسته

9

علی حسین نجفی ابرند آبادی

استاد

جرم شناسی - تاریخ حقوق کیفری - سیاست جنایی – جامعه شناسی کیفری

پیوسته

10

رحیم نوبهار

استادیار

متون فقه جزایی - حقوق جزای عمومی – حقوق بشر در اسلام

پیوسته

11

امیر حسن نیاز پور

استادیار

جرم شناسی - آیین دادرسی کیفری - بزه کاری اطفال – کیفر شناسی

پیوسته

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی