چهارشنبه ، 27 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
گروه حقوق مالکیت فکری    

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دروس ارائه شده

1

میر قاسم جعفر زاده

استادیار

متون حقوقی- حقوق مالکیت فکری وتجارت بین الملل- کلیات حقوق مالکیت فکری =حقوق مالکیت های صنعتی

پیوسته

مدیر گروه

2

گودرز افتخارجهرمی

استاد

حقوق ثبت

وابسته

3

منصور امینی

دانشیار

حقوق مدنی (1) -حقوق ثبت

وابسته

4

باقر انصاری

استاد یار

حقوق اطلاعات -حقوق مالکیت فکری و محصولات بیو لوژیک وبیو تکنولوژیک

وابسته

5

محمد علی بهمئی

استاد یار

حقوق مالکیت فکری و تعارض قوانین

وابسته

6

پرویز ساورایی

استاد یار

حقوق تجارت الکترونیک-حقوق اینترنت

وابسته

7

دکتر قاری سید فاطمی

دانشیار

حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر

وابسته

8

عبد الهادی وحید فردوسی

استاد یار

مبانی نظری مالکیت فکری- حقوق مالکیت های ادبی و هنری (1)-سمینار -

وابسته

 

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی