پنج شنبه ، 4 اردیبهشت 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
نشريات تخصصي دانشکده حقوق    

اطلاع رسانی حقوقی

تعالی حقوق

گفتمان حقوقی

الهیات وحقوق

حقوق اساسی

مجلس و پژوهش

اندیشه های حقوقی

حقوقی دادگستری

نامه مفید

پزشکی قانونی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

وکالت

پژوهش حقوق و سیاست

فقه و حقوق

پژوهشهای حقوقی

قضاوت

پیام قانون

کانون وکلا

تحقیقات حقوقی

کانون وکلا دادگستری مرکز

 

مجله تحقیقات حقوقی    

 

دو فصلنامه علمی ، پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی:

مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق هر شش ماه يكبار منتشر می گردد و در حوزه تحقيقات حقوقي يكي از مهمترين منابع و مراجع حقوقي به شمار مي آيد.
با همکاری انجمن ایرانی حقوق تطبیقی ، انجمن ایرانی حقوقی جزا و انجمن ایرانی داوری.

ناشر:
دانشگاه شهید بهشتی
مدير مسوؤل: دكتر گودرز افتخار جهرمي
سردبير: دكتر محمدعلي اردبيلي
مركز پخش: فروشگاه كتاب انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي - تلفن: 29903040

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی