دانشجویان نام‌آور

جوایز و نشان‌های ملی یا بین‌المللی
ردیف نام و نام‌خانوادگی رشته آموزشی زمینه تخصصی نام جایزه سال اخذ کشور اعطاکننده
1 سروش مهاجری حقوق حقوق دموکراسی برای رفاه 1397 اندونزی
2 سیدمحمدامین میراختیاری حقوق حقوق دموکراسی برای رفاه 1397 اندونزی
3 نازنین سنگستانی حقوق حقوق موت کورت رسانه 1396 لبنان
4 هدی السادات سرکشیک‌زاده مقدس حقوق حقوق موت کورت رسانه 1396 لبنان
5 صبا آقاجانی حقوق حقوق موت کورت رسانه 1396 لبنان
6 کیارش صالحی حقوق حقوق موت کورت رسانه 1396 لبنان
7 میلاد محمدخانی حقوق حقوق موت کورت رسانه 1396 لبنان
8 محمدجواد عسگری حقوق حقوق موت کورت رسانه 1396 لبنان
9 زهرا اژئر حقوق حقوق موت کورت رسانه 1396 لبنان
10 علی اکبر سیاپوش حقوق حقوق عمومی موت کورت رسانه 1396 لبنان
11 دلارام بختیاری حقوق حقوق بین‌الملل موت کورت جساپ 1396 ایران
12 سیدمحمدعلی عبداللهی حقوق حقوق موت کورت جساپ 1396 ایران
13 سوگل سودبر حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1395 ایران
14 نیلوفر حیدری روچی حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1395 ایران
15 جاوید رستمی حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1395 ایران
16 عرفان براتی حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1394 ایران
17 امیرحسین جوادزاده حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1394 ایران
18 بهاره سیاوه حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1394 ایران
19 میثم بیگ‌محمدی حقوق حقوق تجارت بین الملل موت کورت هانری دونان 1394 ایران
20 محمدرضا نریمانی حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1394 ایران
21 توحید شفیع زاده دیزجی حقوق حقوق کیفری موت کورت هانری دونان 1394 ایران
22 غزاله ایلخانی‌زاده حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1394 ایران
23 سیدمحمدعلی عبداللهی حقوق حقوق موت کورت هانری دونان 1394 ایران
برگزیده المپیادها یا جشنواره‌های دانشجویی ملی یا بین‌المللی
ردیف نام و نام‌خانوادگی رشته آموزشی زمینه تخصصی سال انتخاب سال ورود سال فارغ‌التحصیلی
1 ناصر نیکو رأی حقوق حقوق 1398 1395 1398
2 امیرحسین جوان مولایی حقوق حقوق 1398 1394 1398
3 فاطمه صفری پارسا حقوق حقوق 1398 1395 مشغول به تحصیل
4 حسنا نورایی حقوق حقوق 1397 1394 1398
5 مصطفی عبدالهی حقوق حقوق 1397 1393 1397
6 محمدجواد عسگری حقوق حقوق 1396 1397 مشغول به تحصیل
7 عرفانه ترکاشوند حقوق حقوق 1396 1396 مشغول به تحصیل
8 مهدی حسینی حقوق حقوق 1396 1398 مشغول به تحصیل
9 میثم صالحی حقوق حقوق 1396 1392 1395
10 فاطمه امیری حقوق حقوق 1396 1392 1396
11 هادی آزور حقوق حقوق 1395 1392 1396
12 جواد پیری حقوق حقوق 1394 1394 1396
13 رضا باستانی نامقی حقوق حقوق 1394 1396 مشغول به تحصیل