صفحه اصلی
فرصت مطالعاتی در پژوهشگاه قوه قضائیه
  • 1562 مشاهدات

 متقاضیان محترم بایستی مطابق با آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی وزرات عتف شرایط استفاده از این دوره را داشته باشند، و سپس نسبت به ارائه درخواست در پژوهشگاه مذکور اقدام نمایند. جهت اطلاع از اولویت های موضوعی قوه مذکور بایستی به سایت­های معرفی شده در پیوست مراجعه شود. ضمنا یادآور می­شود.

  1. تصویب درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی در هیات محترم رئیسه به منزله یک نوبت استفاده از آن
    می­باشد.
  2. متقاضیان بایستی مطابق با اولویت ها و نیازهای قوه قضائیه اقدام نمایند.
  3. در تکمیل فرم مربوط دقت شود و جانشینان بتوانند امور اداری و آموزشی مأمور اعزامی را به انجام برسانند.
  4. موضوع درخواست بایستی در شورای پژوهشی دانشکده/پژوهشکده واحد به تصویب رسیده باشد.
  5. چنانچه متقاضی، دانشجوی تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری را هدایت می‌نماید؛ موضوع به وضوح در صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده/پژوهشکده بررسی و تکلیف هدایت دانشجویان مشخص و مصوب شود.
  6. مدارک به صورت اتوماسیونی ارسال گردد. نیازی به ارسال فیزیکی نمی باشد.
  7. درخصوص دانشجویان دوره دکتری طبق روال بایستی از طریق معاونت محترم دانشجویی اقدام شود.
دانلود فایل