صفحه اصلی
تحولات اخیر افغانستان و تاثیر آن بر وضعیت پناهجویان افغان؛ با تمرکز بر حق سلامت در شرایط اضطراری ناشی از کرونا
  • 280 مشاهدات

معاونت پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
 

تحولات اخیر افغانستان و تاثیر آن بر وضعیت پناهجویان افغان؛ با تمرکز بر حق سلامت در شرایط اضطراری ناشی از کرونا


دو راهی حق پناهجویی و اضطرار ناشی از پاندمی کرونا
محمدرضا خبوک

دستیار پژوهشی و دانشجوی دکتری موسسه حمایت از حقوق بشر اروپایی، دانشگاه کلن آلمان

بازشناسی حق بر سلامت پناهجویان در زمان اضطرار
دکتر فاطمه عزیزمحمدی

پژوهشگر حقوق سلامت و مدرس دانشگاه علم و فرهنگ


سلامت پناهجویان افغان از منظر سلامت عمومی
دکتر زهرا راسخ

President of Global Watch Group Washington DC

 

پاسخ نظام سلامت در قبال وضعیت سلامت پناهجویان افغان
دکتر حسن جولایی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاون پژوهشی پژوهشکده سلامت


شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
ساعت ۱۸ الی ۲۰
علاقه مندان به حضور در این نشست، با ورود به آدرس زیر در ساعت جلسه و کلیک بر روی لینک ورود
مستقیم وارد نشست خواهند شد:
www.sbu.ac.ir/web/webinar