صفحه اصلی
حضور مؤثر دانشجویان دانشکده حقوق شهید بهشتی در کنفرانس بین المللی "دموکراسی برای رفاه" در بالی اندونزی
  • 2214 مشاهدات

انتخاب  و شرکت موفقیت آمیز دانشجویان دانشکده حقوق آقایان سیدمحمد امین میراختیاری و سروش مهاجری در کنفرانس بین المللی ”دموکراسی برای رفاه" در بالی اندونزی به عنوان نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی از میان کلیه دانشجویان داوطلب دانشگاه های برتر ایران در حوزه علوم انسانی، افتخاری بر افتخارات دانشگاه شهید بشتی افزود.حضور دو نماینده  ایرانی در میان 138 دانشجوی برگزیده از 62 کشور جهان، نشان دهنده تعاملات به روز جهانی و حضور فعال دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در عرصه علم و پژوهش است.

فرصت را مغتنم شمره و موفقیت و سربلندی این دانشجویان را از درگاه حضرت حق جلاله مسئلت می نماییم