صفحه اصلی
فرصت دفاع تا 7 شهریور دانشجویان ورودی 97
  • 204 مشاهدات

دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ کارشناسی ارشد که طبق رای کمیسیون باید تا ۱۰ شهریور دفاع نمایند فقط تا ۷ شهریور فرصت دارند تا در سیستم درخواست دفاع نمایند.

پس از موعد مقرر  درخواست دفاع امکان پذیر نمی باشد.