صفحه اصلی
نشست مشترک اساتید راهبر دانشکده حقوق با دانشجویان بین‌المللی دانشکده حقوق
  • 14149 بازدید

در تاریخ 18   اردیبهشت در دانشکده حقوق اولین نشست مشترک اساتید راهبر دانشکده حقوق با حضور خانم دکتر سپیده عابدی سرپرست هدایت دانشجویان بین المللی دانشگاه ،اقای دکتر باقر شاملو و اقای دکتر محمود فردکاردل اساتید راهبر دانشکده حقوق برگزار شد.

دانشکده حقوق در برگزاری جلسه در بین دانشکده های دیگر پیش گام بوده است. در این جلسه ابتدا دانشجویان به معرفی خود و مطرح کردن مسائل حوزه آموزشی پرداختند و اساتید راهبر رهنمودهایی را در حوزه های مرتبط با انتخاب واحد، دفاع و شرایط آموزشی مورد نیاز دانشجویان بین الملل ارائه دادند.

در داخل دانشکده یک اتاق  به امور مرتبط با دانشجویان بین المللی اختصاص داده و مقرر شد این جلسات به صورت دوره‌ای پیش از آغاز هر ترم برگزار شود.