جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه وبینار اصول دادرسی منصفانه در آئین دادرسی کیفری آلمان

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 111
سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 122
اطلاعیه برگزاری بیست و دومین نشست حقوق کودک

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 118

اطلاعیه ها

'گزارش برگزاری وبینار «به سمت جهانی فراگیر برای معلولان»

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

گزارش وبینار دهم دسامبر-بیستم آذر 1399 به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

گزارش وبینار مقابله با اطلاعات غلط پزشکی در دوران بیماری‌های فراگیر

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

گزارش رخداد سه روزه به مناسبت روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها