جدیدترین اخبار

اطلاعیه ها

اطلاعیه مصاحبه دکتری علوم کامپیوتر

اطلاعیه برگزاری دوره مدرسه تکمیلی 

اطلاعیه مصاحبه دکتری بیم سنجی

زمان بندی مصاحبه متقاضیان دکتری بدون آزمون گروه نرم افزار

قابل توجه کلیه دانشجویان علوم بیم‌سنجی جهت مصاحبه دکتری

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال