صفحه اصلی
روز باز، ولی خاموش دانشگاه!
  • 0 مشاهدات

روز باز، ولی خاموش دانشگاه!

وبینار روز باز پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی روز یکشنبه ساعت 18 تا 19 با مشکل قطع برق و در خاموشی برگزار شد.

نظرات صفحه

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2 شرایط برگزاری غیر حضوری در آزمون

اطلاعیه شماره 2 برگزاری آزمون غیر حضوری پذیرفته شدگان دکتری

اصلاحیه اطلاعیه شرایط برگزاری آزمون مصاحبه دکتری سال 1400

اطلاعیه شرایط برگزاری آزمون مصاحبه دکتری فیتوشیمی و شیمی-شیمی دارویی سال 1400

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی