اعضای هیات‌علمی متوفی

اعضای هیات‌علمی متوفی در ده سال اخیر (1388 تا کنون)
ردیف نام و نام‌خانوادگی رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی سال تولد سال وفات
1 دکتر امیرحسین فخاری استاد حقوق حقوق تجارت 1321 1388/09/08
2 دکتر رضا نوربها استاد حقوق حقوق کیفری و جرم‌شناسی 1324 1389/11/23
3 دکتر علی‌اکبر صادقی استاد حقوق فقه و حقوق 1308 1393/01/18
4 دکتر مهدی شهیدی استاد حقوق حقوق مدنی 1313 1383/11/22
5 دکتر منوچهر خزانی استاد حقوق حقوق جزا 1308 1378
6 دکتر محمدجواد صفار استادیار حقوق حقوق خصوصی 1336 1400/10/08