صفحه اصلی
آخرین مهلت جهت تحویل مدارک و ثبت نام حضوری کارشناسی‌ارشد
  • 1825 بازدید

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی مهر 1401 میرساند آخرین مهلت جهت تحویل مدارک و ثبت نام حضوری روز چهارشنبه مورخ 27/7/1401 می‌باشد.