صفحه اصلی
انتشار کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر جناب آقای دکتر رحیم نوبهار
  • 5465 بازدید

انتشار کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر جناب آقای دکتر رحیم نوبهار

فهم نسبت میان حقوق بشر به مثابۀ یک نظام حقوقی هنجارین و بین الملل با آموزه های اسلامی از مباحث چالشی زمانۀ ماست. کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر نوشتۀ جناب آقای دکتر رحیم نوبهار عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی از جمله آثاری است که به این پرسش مهم و چالشی پرداخته است.

کتاب پس از مرور مفاهیم، تاریخچه و منابع حقوق حقوق بشر با اذعان به اینکه قلمرو چالشی اسلام و حقوق بشر احکام شریعت است و نه مبانی جهان­شناسی، انسان­شناسی یا الهیاتی می کوشد تا درکی همدلانه از نسبت میان اسلام و حقوق بشر به دست دهد.

اندیشۀ اساسی کتاب این است که نه اسلام و نه هیچ دین اصیلی نمی تواند با آنچه به عنوان مبانی حقوق بشر شناخته می شود یعنی: حیثیت(کرامت) ذاتی انسان، برابری، آزادی، عدالت، صلح، همبستگی انسانی و حق بر مبارزه با ظلم و ستم مخالف باشد. بلی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های گوناگون می توانند و باید بتوانند در چارچوبی که اصول یادشده عقیم و سترون نشوند تفسیرهای خود را از این اصول داشته باشند. همسو با این دیدگاه کتاب ضمن بحث از سرچشمه­های مبانی حقوق بشر در مفاهیم و مبانی اسلامی به ارائۀ شماری از اصول روش­شناختی و رهیافت­ها می پردازد که در پرتو آنها می­توان به درکی انسانی­تر، جهان­شمول­تر و اخلاقی تر ار آموزه های شریعت اسلام دست یافت.

کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر در زمستان سال جاری(1402) توسط نشر نگاه معاصر در شمارگان 550 نسخه به بازار کتاب راه یافته است.

انتشار کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر جناب آقای دکتر رحیم نوبهار


 

افزودن نظرات