صفحه اصلی
انتشار کتاب جناب آقای دکتر میرشهبیز شافع(توزیع - نمایندگی تجاری)
  • 1342 بازدید

انتشار کتاب توزیع- نمایندگی تجاری 

امروزه جهت تسلط بر قراردادهای تجاری می‌بایست همزمان سه موضوع را مورد بررسی قرار داد، اول آشنایی کامل با امر تجاری مورد نظر و آشنایی کامل با  محیط، قواعد و نظام حقوقی مربوطه در موضوع تجاری موردنظر و سر آخر نحوه تنظیم قراردادها و دعاوی مرتبط با قرارداد.

با توجه به این رویکرد در کتاب توزیع- نمایندگی،

فصل‌ نخست کتاب توزیع- نمایندگی به بررسی جایگاه و اهمیت کانال توزیع در تجارت پرداخته است. فصل‌های دوم تا دهم این کتاب، خواننده را با الفبای محیط این امر تجاری، کارکردها و نحوه‌ی طراحی کانال توزیع آشنا می‌سازد. فصول یازده تا چهاردهم کتاب محدودیتهای قانونی کانال توزیع را بررسی می‌نماید. نهایتا، فصل پازدهم تا هفدهم کتاب به نقش و جایگاه قراردادهای توزیع و نحوه تنظیم آن می‌پردازد.

پیشرفت تکنولوژی، گسترش تجارت و به‌روز شدن سیستم کسب و کار، موجب گردید تا نیازهای تجاری اشخاص، اشکال پیچیده‌تر و ابعاد گسترده‌تری پیدا کنند. از جمله اشکال تازه روابط تجاری میان اشخاص می‌توان کانال توزیع کالا  را نام برد. این کتاب در نظر دارد تا با ساده سازی یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم امروزه‌ی بازار تجارت جهانی، اطلاعات گسترده‌ای از این حوزه را در اختیار خواننده، اعم از فعالین حوزه تجارت و حقوقدانان تجاری قرار دهد.


 

افزودن نظرات