صفحه اصلی
انتشار کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم) جناب آقای دکتر حمیدرضا نیک‌بخت
  • 12454 بازدید

انتشار کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم) جناب آقای دکتر  حمیدرضا نیک‌بخت

 

کتاب حاضر به بررسی تعارض قوانین یا انتخاب قانون در تعهدات می‌پردازد و آن زمانی مطرح می‌شود که اختلافی نسبت به تعهداتی که دارای عنصر خارجی هستند بین اشخاص مرتبط، ایجاد می‌شود و بحث آن است که اختلاف بر اساس کدام قانون از میان قوانین مطرح، باید رسیدگی یا رفع شود؛ به عبارت دیگر، قانون حاکم بر این نوع اختلاف چیست؟ بدیهی است که تعهدات دو نوع‌اند، تعهدات قراردادی و تعهدات غیرقراردادی (ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد)؛ اختلافات با عنصر خارجی در هر دو نوع متعدد و متنوع هستند. در تمامی این اختلافات ممکن است اطراف آن‌ها خود یا نمایندگان (حقوقی) شان به روش‌های مختلف، (مانند: مذاکره میانجی‌گری، اصلاحگری و …) تلاش بر رفع نمایند، یا ممکن است آن را در قالب دعوا در دادگاه‌های دادگستری، یا با توافق یکدیگر دردیوان‌های داوری مطرح نمایند. برای حل وفصل این اختلافات بخصوص در دو جایگاه اخیر (در دادگاه و دیوان داوری) قانون حاکم تعیین‌کننده می‌باشد. لذا، این قانون، موسوم به قانون حاکم بر تعهد، ویا قانون حاکم بر اختلاف (دعوا) می‌باشد. هر دو مرجع رسیدگی به اختلاف و دعوا، برای تعیین یا یافتن قانون حاکم، که قانون قابل اعمال و قانون مناسب نیز نامیده می‌شود، اصولا باید به قواعدی از سیستم حقوقی معینی رجوع نمایند که معروف هستند به قواعد تعارض قوانین یا قواعد حل تعارض یا قواعد انتخاب قانون … اختلافات مختلفی در ارتباط با قرارداد بین طرف‌های آن پیش می‌آید مانند اختلاف در تفسیر، تشکیل، اعتبار، نقض، نحوه اجرا و خسارات ناشی از نقض قرارداد، که یا خود باید آنها را حل و فصل کنند یا ممکن است نیازبه ورود و تصمیم یک شخص ثالث و یا رجوع به یک مرجع دادرسی یا داوری باشد. حل و فصل یا تصمیم‌گیری این مسایل همه با توسل و استناد به قانون (حاکم بر قرارداد) صورت می‌گیرد.

فهرست مطالب کتاب حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی 

فصل اول: چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
فصل دوم: تعارض قوانین در داوری بازرگانی بین‌المللی (به زبان انگلیسی)
فصل سوم: تعارض قوانین در داوری بازرگانی بین‌المللی (ترجمه فصل دوم)
فصل چهارم: ماده 968 قا نون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری ایران (1376)
فصل پنجم: مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد
فصل ششم: تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده
فصل هفتم: محدودیت‌های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین
فصل هشتم : قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی
فصل نهم: اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»
فصل دهم: اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا
فصل یازدهم: قانون یا قواعد حقوقی قابل اعمال بر دعوا، در فقدان توافق طرفین، در ایکسید

 

حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی (کتاب دوم)


 

 

افزودن نظرات