صفحه اصلی
انتشار کتاب سرکار خانم دکتر بلیک (حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس)
  • 2660 بازدید

حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس
تفسیر عملی از
کنوانسیون یونسکو 2003

این کتاب تحلیل مفصلی از رویکردها و اقدامات مختلف برای اجرای الزامات کنوانسیون 2003 یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس (کنوانسیون) ارائه می‌کند. تفسیری عملی از کنوانسیون بر اساس تجربه کشورهای عضو و دیگر بازیگران اصلی ارائه می‌کند. این کتاب منافع ذینفعان متعدد را در نظر می گیرد و نحوه تعامل کنوانسیون با سایر رژیم های حقوق بین الملل مربوط به حقوق بشر و توسعه پایدار را در نظر می گیرد.

ویژگی های کلیدی:
• ارائه اطلاعات واضح و مختصر از تعریف، دامنه و اهمیت میراث فرهنگی ناملموس
• از طیف وسیعی از مطالعات موردی برای نشان دادن کاربرد کنوانسیون در محل استفاده می کند.
• موقعیت ذینفعان متعدد از جمله سازمان های میراث ملی و بازیگران غیردولتی را در نظر می گیرد.
• راهبردها و راهکارهای عملی برای حفاظت و ارتقای میراث فرهنگی را ترسیم می کند و به پیشرفت های بالقوه آینده در این زمینه نگاه می کند.
• پیروی آسان از ساختار، ترسیم مفاد کنوانسیون به صورت موضوعی و برجسته کردن کاربرد عملی آنها

این کتاب با ارائه تجزیه و تحلیل در دسترس و متمرکز، کتابی ضروری برای حقوقدانان و شاغلین درگیر در حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی خواهد بود. این کتاب همچنین منبع ارزشمندی برای دانشگاهیان و محققانی خواهد بود که در رشته های مختلف از جمله حقوق، میراث و مردم شناسی کار می کنند.

حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس


 

افزودن نظرات