صفحه اصلی
انتشار کتاب فرانچایز جناب آقای دکتر میرشهبیز شافع
  • 2422 بازدید

انتشار کتاب فرانچایز 

امروزه جهت تسلط بر قراردادهای تجاری می‌بایست همزمان سه موضوع را مورد بررسی قرار داد، اول آشنایی کامل با امر تجاری مورد نظر و آشنایی کامل با  محیط، قواعد و نظام حقوقی مربوطه در موضوع تجاری موردنظر و سر آخر نحوه تنظیم قراردادها و دعاوی مرتبط با قرارداد.

با توجه به این رویکرد در کتاب فرانچایز، فصل‌ اول این کتاب به شرح جایگاه و اهمیت فرانچایز در تجارت و توسعه پرداخته است. فصول دوم تا دهم به بررسی محیط کسب و کار و آشنایی کامل خواننده با این امر تجاری، بسط موضوع و پیاده سازی آن اختصاص داده شده است. در فصول یازدهم و دوازدهم، به جایگاه فرانچایز در نظام‌های حقوقی ایران و جهان و مطالعه‌ی تطبیقی این امر تجاری پرداخته است. طی این فصول تلاش گردیده است تا با مطالعه‌ی موردی نظام‌هایی که پیشگام تصویب قوانین فرانچایز می‌باشند، تاریخچه دقیقی از جایگاه حقوقی فرانچایز به دست آورد. در این بخش همچنین نظام حقوقی ایران در قالب پیش نویس لایحه در دست بررسی قانون تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت تصویب این قانون، ما با یک نظام حقوقی جدید ذیل قانون تجارت و قراردادهای تجاری آن طرف هستیم.

سر آخر، فصول چهاردهم تا شانزدهم کتاب حاضر به بررسی مسائل قراردادی تخصصی، از جمله نحوه نگارش قراردادهای فرانچایز، محدودیتهای قانونی قرارداد، مدیریت اختلافات طرفین قرارداد و ادغام شرکتها پرداخته است؛ که منبع کاملی برای تهیه متون قراردادی فرانچایز می‌باشد.


 

افزودن نظرات