صفحه اصلی
انتشار کتاب کلیات حقوق جزا جناب آقای دکتر مهدی صبوری پور
  • 5309 بازدید

انتشار کتاب کلیات حقوق جزا جناب آقای دکتر مهدی صبوری پور

درس «کلیات حقوق جزا» اولین آشنایی دانشجویان رشته حقوق با مباحث مرتبط با علوم جنایی را رقم می‌زند و از این رو، تأثیر مهمی در تعیین نوع نگرش آنها نسبت به این گونه موضوعات دارد. این امر، از جمله، ایجاب می‌کند که مطالب درس حتی‌الامکان با اجتناب از پیچیدگی‌های معمول ادبیات حقوقی به نگارش در آید. اما از سوی دیگر، سرفصل‌های پیش‌بینی‌شده برای این درس، رعایت این الزام را به امری چالش‌برانگیز تبدیل کرده است. موضوعاتی همچون مفهوم‌شناسی جرم و مجازات، اصول جرم‌انگاری، اهداف کیفر و سِیر اندیشه‌های کیفری، مطالب دیریابی هستند که ساده‌نویسی آنها، بدون وارد آوردن نقصان در مفاهیم، چندان آسان نیست. ضمن اینکه امکان توضیحات تفصیلی نیز، با توجه به ارزش یک‌واحدی در نظر گرفته‌شده برای این درس، در عموم موارد فراهم نیست.

با توجه به ملاحظات فوق، در نگارش این کتاب سعی شده است تا ضمن ادای حق مطلب در تمامی سرفصل‌ها، از زیاده‌گویی خودداری شود و در عین حال با بیان مثال‌های مختلف، درک مطالب برای خواننده تسهیل گردد.

 

کلیات حقوق جزا صبوری پور 1402


 

افزودن نظرات