صفحه اصلی
بیان تمثیلی قانون کیفری چالش ها و رهیافت ها
  • 6280 بازدید

نشست 65 بیان تمثیلی قانون کیفری چالش ها و رهیافت ها 

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتشت برگزار می کند

این نشست قرار است روز سه شنبه  7 آذر  1402در تالار آزادی با حضور آقای دکتر جلیل امیدی، استاد دانشگاه تهران برگزار شود

حضور برای عموم آزاد است

بیان تمثیلی قانون کیفری چالش ها و رهیافت ها


 

افزودن نظرات