صفحه اصلی
نشست نگاهی نقادانه به الگوهای سیاستی جرایم بیانی
  • 4257 بازدید

 گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شصت و ششمین نشست دوره دکتری را با موضوع «نگاهی نقادانه به الگوهای سیاستی جرایم بیانی» با حضور دکتر جمشید غلاملو (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار می‌نماید. از علاقه‌مندان به حوزه مطالعات حقوق کیفری، جهت حضور در این نشست دعوت می‌گردد.

نگاهی نقادانه به الگوهای ساستی جرایم بیانی


 

افزودن نظرات