نشست هفتم حمایت از افراد دارای معلولیت در بحران‌ها از منظر حقوقی و جامعه شناختی
  • 996 بازدید
نشست هفتم حمایت از افراد دارای معلولیت در بحران ها از منظر حقوقی و جامعه شناختی
21 مهر ماه

 نشست با موضوع «حمایت از افراد دارای معلولیت در بحران‌ها از منظر حقوقی و جامعه شناختی»
 
با حضور آقای دکتر سرگران، آقای دکتر عسکری و جناب آقای فردیان 
چهارشنبه، ۲۱ مهرماه 
ساعت ۱۸ الی ۲۰