صفحه اصلی
کسب عنوان كتاب برگزیده انجمن فرهنگي ناشران کتاب توسط جناب آقای دکتر بیگ زاده
  • 1088 بازدید

کسب عنوان كتاب برگزیده انجمن فرهنگي ناشران کتاب توسط جناب آقای دکتر بیگ زاده

انجمن فرهنگي ناشران كتاب در نشست ساللانه خود  كتاب "حقوق بين الملل استاد گرانقدر جناب آقای دکتر بیگ زاده را به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب نمودند
این دستاورد را خدمت ایشان و اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده حقوق صمیمانه تبریک عرض می نماییم." 
 

افزودن نظرات