فرایند برگزاری نشست های علمی

  • 1- ارائه درخواست برگزاری نشست

  • 2- صدور مجوز توسط مراجع ذی‌صلاح در دانشگاه

  • 3- تهیه پوستر و اطلاع‌رسانی

  • 4- برگزاری نشست

پیوندها:
کتابخانه
همایش‌ها و کنفرانس‌ها
اطلاعات تماس:
معاونت پژوهشی: 29904299
کارشناس پژوهشی: 29904301