تاریخچه

تاریخچه دانشکده
دانشکده­ حقوق در سال تحصیلی 1346-1345 تأسیس شد. این دانشکده که نخست در جنب دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سپس در بخشی از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قرار داشت، سرانجام به ساختمان اصلی خود که در سال 1382 به همت رئیس وقت دانشکده جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی و با مساعدت‌های ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر هادی ندیمی به مساحت 8470 متر مربع احداث گردید، منتقل شده است.
این دانشکده که به‌لحاظ نیاز کشور به متخصصان حقوقی از اوایل ایجاد دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) تاسیس شد، در سال‌های نخست با رشته‌های آموزشی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت مشاوران اداری کار خود را آغاز نمود و سپس از سال 1346با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی فعالیت‌های خود را گسترش داد. این توسعه بعد از انقلاب اسلامی تداوم یافت به‌طوریکه در حال حاضر 55 عضو هیات‌علمی 9 رشته کارشناسی‌ارشد، 6 دوره دکتری تخصصی را در کنار دانشجویان دوره کارشناسی خود دارد که در مجموع  حدود 1400 دانشجو مشغول به فعالیت هستند.
از بدو تاسیس این دانشکده به‌عنوان بنیان مرصوصی در عرصه حقوقی کشور هم در سطح هیات‌علمی خود و هم در سطح دانشجویانش درخشش فراوانی داشته و دارد. از آن جمله می­‌توان  به نام پرآوازه برخی از اعضای هیات‌علمی و دانشجویان این دانشکده که موفق به دریافت جوایز ملی و بین‌المللی در حوزه آموزش و پژوهش شده‌­اند، اشاره نمود.(نام آنان در قسمت‌های مربوط درج خواهد شد)
تعدادی از اعضای هیات‌علمی این دانشکده بعضا فعالیت‌هایی در کرسی حقوق بشر دانشگاه نیز داشته و دارند.(ریاست و دیگر مسئولیت‌ها) 
تاریخچه دانشکده

دانشکده­ حقوق در سال تحصیلی 46-1345 تأسیس شد. این دانشکده که نخست در جنب دانشکده ادبیات و علوم انسانی و سپس در بخشی از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه قرار داشت، سرانجام به ساختمان اصلی خود که در سال 1382 به همت رئیس وقت دانشکده جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی و با مساعدت های ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر هادی ندیمی به مساحت 8470 متر مربع احداث گردید، منتقل شده است.
این دانشکده که به‌لحاظ نیاز کشور به متخصصان حقوقی از اوایل ایجاد دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی فعلی) تاسیس شد، در سال‌های نخست با رشته‌های آموزشی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و کارشناسی‌ارشد حقوق ثبت مشاوران اداری کار خود را آغاز نمود و سپس از سال 1346با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی فعالیت های خود را گسترش داد. این توسعه بعد از انقلاب اسلامی تداوم یافت به‌طوریکه در حال حاضر 55 عضو هیات‌علمی 9 رشته کارشناسی‌ارشد، 6 دوره دکتری تخصصی را در کنار دانشجویان دوره کارشناسی خود دارد که در مجموع  حدود 1400 دانشجو مشغول به فعالیت هستند.
از بدو تأسیس این دانشکده به‌عنوان بنیان مرصوصی در عرصه حقوقی کشور هم در سطح هیات علمی خود و هم در سطح دانشجویانش درخشش فراوانی داشته و دارد. از آن جمله می­‌توان  به نام پرآوازه برخی از اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشکده که موفق به دریافت جوایز ملی و بین‌المللی در حوزه آموزش و پژوهش شده‌­اند، اشاره نمود. (نام آنان در قسمت های مربوط درج خواهد شد)
تعدادی از اعضای هیات‌علمی این دانشکده بعضا فعالیت‌هایی در کرسی حقوق بشر دانشگاه نیز داشته و دارند. (ریاست و دیگر مسئولیت‌ها) 

سال تاسیس
20

50 سالگی
30

60 سالگی(براساس رتبه ها):
مربی: _
استادیار: 26
دانشیار:23
استاد: 7 (5نفر بازنشسته)
کل: 56 و 61
سال تاسیس
کارشناسی: 123
ارشد: 174
دکتری: _

50 سالگی
کارشناسی: 670
ارشد: 148
دکتری: 278

60 سالگی
کارشناسی: 464
ارشد: 501
دکتری: 1217
سال تاسیس1345

کارشناسی:
از سال 1346 دوره کارشناسی برقرار شده است

ارشد:
حقوق جزا
حقوق ثبت و مشاوران اداری
سال 1345

دکتری:
_

50 سالگی

کارشناسی:
حقوق

ارشد:
حقوق عمومی
حقوق بین‌الملل
حقوق خصوصی
حقوق تجارت بین‌الملل
حقوق جزا و جرم‌شناسی
حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی
حقوق اقتصادی
*حقوق بشر

دکتری:
حقوق­ عمومی
حقوق بین‌الملل
حقوق­ خصوصی حقوق جزا وجرم‌شناسی

60 سالگی

کارشناسی:
حقوق

ارشد:
حقوق عمومی و حقوق اقتصادی
حقوق بین‌الملل
حقوق خصوصی
حقوق تجارت بین‌الملل حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی
حقوق جزا و جرم‌شناسی
حقوق بشر و
حقوق محیط زیست

دکتری:
حقوق عمومی
حقوق بین‌الملل عمومی
حقوق خصوصی
حقوق تجارت و سرمایه‌گزاری بین‌المللی
حقوق نفت و گاز
حقوق کیفری و جرم‌شناسی

رشته‌های برند و شرح آن
مقطع کارشناسی 1
مقطع کارشناسی ارشد7
مقطع دکتری 6
 
سال تاسیس

کارشناسی:
سال1346
123 دانشجو

ارشد:
1345
ارشد جزا
ارشد حقوق ثبت و مشاوران اداری
174 دانشجو

دکتری:
_

50 سالگی

کارشناسی:
حقوق

ارشد:
حقوق بین‌الملل
حقوق عمومی حقوق
جزاو جرم
حقوق خصوصی
حقوق اقتصادی حقوق بشر
حقوق محیط زیست
حقوق تجارت بین‌الملل
حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی

دکتری:
حقوق بین‌الملل
حقوق عمومی
حقوق خصوصی
حقوق جزاوجرمشناسی

60 سالگی

کارشناسی:
حقوق

ارشد:
حقوق عمومی و اقتصادی
حقوق بین‌الملل
حقوق جزا و جرم‌شناسی
حقوق تجارت بین‌الملل و مالکیت فکری
حقوق محیط زیست و حقوق بشر
حقوق خصوصی
حقوق اسلامی

دکتری:
حقوق عمومی
حقوق بین‌الملل عمومی
حقوق خصوصی
حقوق تجارت و سرمایه‌گزاری بین‌المللی
حقوق نفت و گاز
حقوق کیفری و جرم شناسی

رشته‌­های برند و شرح آن
مقطع کارشناسی 1
مقطع کارشناسی ارشد7
مقطع دکتری 6
 
نوع نام سال ایجاد مساحت نوع تجهیزات تعدادسال تأسیس تعداد
60 سالگی
نشریات تخصصی   1355
نشریه دانشکده حقوق
درحال حاضر به نام فصلنامه تحقیقات حقوقی به  فعالیت خود ادامه می دهد
ــــــــــــ کامپیوتر
اسکنر
و فضای وسیع کتابخانه ای
3نسخه 90شماره مجله
19 ویژه نامه
3یادنامه
یک ویژه نامه حقوق و کرونا
در سال99 نیز دو شماره جدید و یک ویژه نامه
کتابخانه - 1345 500 متر مربع 21میز و 90 صندلی
5کامپیوتر
- 12000عنوان کتاب فارسی، 7000 عنوان کتاب لاتین و 1300 عنوان کتاب عربی
سالن مطالعه دکتری     16.60مترطول و6متر عرض 3میز چند نفره اختصاص به دانشجویان دکتری    
مخزن کتابخانه     15مترعرض و14 متر طول تعدادی قفسه به متراژ مخزن    
انباری     20متر مربع جهت نگهداری مجله های تحقیقاتی و آرشیو کتابخانه نگهداری مجله‌های تحقیقاتی و آرشیو کتابخانه    
کلاس ـــــ ــــــــــــ ــــــــــ 15کلاس مجهز به ویدئو پروژکتور - 21کلاس
با ظرفیت حدود 800 نفر
سالن مدیریت سایت     7متر عرض 4متر طول یک پرینتر
یک اسکنر
   
سایت کامپیوتری
(جهت استفاده دانشجویان همه مقاطع)
- - 22متر طول و 7متر عرض 26کامپیوتر
یک ویدئو پروژکتور
- 1
تالار

دارای3
تالار
آزادیقانون


استقلال
  27/5*35/1027/15*70/437/10*20/5
10
میکروفون آمپلی فایر

7میکروفون
آمپلی فایر


30میکروفون آمپلی فایر/  ویدئوپروژکتور  لپ تاپ/
اتاق فرمان
1.60*3.29

 
 
سالن همایش


 
عدالت


 
1385 350مترمربع دوربین/ تجهیزات نور و صدا و پخش دیجیتالی
تلویزیون
سن مخصوص و  اورهد
اتاق فرمان مجهز به کنترل و ضبط صدا
- گنجایش 205 مهمان
سایر
 
فضای لابی دانشکده و سالن همایش عدالت جهت انتظار مراجعین محترم - - - - -

 
تعداد دانشجویان به فضای فیزیکی تعداد اساتید به دانشجویان
14/0 05/0