همکاران

سمیه میرزا‌حسینی‌پور
کارشناس 
کارمند اداری
22904277
s.mirzahoseini[at]sbu.ac.ir
حمیدرضا صمدی
کارشناس
فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی
22904277
Hr.Samadi[at]sbu.ac.ir
 الهه محمدی ثابت
کارشناس
امور فرهنگی
22904277
e-mohamadi[at]sbu.ac.ir
دکتر نسرین مهرا
دانشیار دانشکده حقوق
دبیر کمیته منتخب هیات ممیزه دانشکده حقوق
22904277
n_mehra[at]sbu.ac.ir
مریم بوستان‌کار
کارشناس مسئول
 امور آموزشی
22904290
m.boostankar[at]sbu.ac.ir
 زهرا روزبهانی
کارشناس
امور آموزشی
22904288
z_roozbahani[at]sbu.ac.ir
میثم خدابخشی پاسکه
کارشناس
امور اداری
22904289
m.khodabakhshi[at]sbu.ac.ir
شکوفه فرمنش
کارشناس
تحصیلات تکمیلی
22904291
ایمیل
نفیسه سادات نوربخش
کارشناس
 امور آموزشی
22904290
n.norbakhsh[at]sbu.ac.ir
 آذر احمدی
کارشناس
امور آموزشی
22904290
a-ahmadi[at]sbu.ac.ir
مریم مهدوی
کارشناس
امور آموزشی
منشی گروه حقوق جزا و جرم شناسی
22904297
m.khodabakhshi[at]sbu.ac.ir
لیلا جاهدی
کارشناس
امور آموزشی
22904290
l.jahedi[at]sbu.ac.ir
بهرنگ نجف‌پور
کارشناس 
 امور پژوهشی
٢٢٤٣١٧٦1
B.Najafpour[at]sbu.ac.ir
مریم آفتابی
کارشناس
امور آموزشی
22904290
ma.aftabi[at]sbu.ac.ir
حمید کولیوند
کارشناس
امور پژوهشی
22904299
ha.kolivand[at]sbu.ac.ir
مائده اره‌کشان
کارشناس
امور پژوهشی
22904299
M.Arehkeshan[at]sbu.ac.ir
علی سلیمی
کارشناس 
کارشناس
22904290
ایمیل
آذر زیبانیا
کارشناس
کتابدار
22904260
a.zibania[at]sbu.ac.ir
منظر وفاداری
کارشناس
امور پژوهشی
٢٢٤٣١٧٦1
m-vafadar[at]sbu.ac.ir
نارسیس ناصری
کارشناس مسئول
امور پژوهشی
کارشناس امور آموزشی گروه حقوق اقتصادی
22904299
n.naseri[at]sbu.ac.ir